IT megoldásmenedzsment

Az IT megoldásmenedzsment egy komplex tevékenység. Olyan szakértői projektmenedzsmentet takar, ahol a szakmai szint és a vezetői szint között hidat képzünk. Ezen felül képesek vagyunk mindkét oldal döntéseit előkészíteni, támogatni úgy, hogy végül mindkét fél számára elfogadható, kivitelezhető és valódi megoldások szülessenek az adott problémákra.

A tevékenység során:

Feltárunk: megismerjük a műszaki működési környezetet, a szervezet belső felépítését a szükséges mértékig, elemezzük a rendelkezésre álló információkat – hibabejelentéseket.
Specifikálunk: meghatározzuk – behatároljuk – az érintett rendszerek, szervezetek körét, a probléma technikai és humán tulajdonságait, kapcsolatait a szervezet egyéb tevékenységi területeivel.
Megoldást tervezünk: javaslatokat fogalmazunk meg (megvalósíthatósági terv, tanácsadás) – a specifikáció során meghatározott problémát (problémákat) megoldás orientáltan elemezzük, a megrendelő költség- és szakmai igényeit szem előtt tartva javaslatot teszünk a probléma megoldására (ebben bemutatva a probléma lehetséges megoldásainak előnyeit / hátrányait). A megoldási javaslatot a megrendelő igényeinek megfelelő szinten és részletességgel specifikáljuk.
Megvalósítást támogatunk vagy megvalósítunk: a megrendelő igényeitől függően végrehajtjuk és/vagy végrehajtatjuk a jóváhagyott megoldási tervet (projektmenedzsment, minőségbiztosítás, jelentések, szükség esetén eszkaláció, stb.).

Milyen esetekben, milyen problémákra nyújt megoldást szolgáltatásunk?

Szervezeti, szakterületi egységek közötti, illetve azokon átívelő szakmai és szervezés jellegű problémák esetén, amikor a szervezet méretéből – szakmai távolságokból – hibás particionálásból eredően nincs olyan szervezeti egység, ahol a szükséges átlátókészség és a szükséges szakmai és koordinációs képességek rendelkezésre állnak.

Amikor hiányzik a közös nyelv: irányító / végrehajtó – menedzsment / szakértői területek közötti kommunikációs problémák esetén. Amikor a menedzsment megtorpan a szakmai kérdéseknél és/vagy a szakértők nem kellő mértékben látják összefüggéseikben – projekt szinten – a feladatokat, problémákat.

Amikor átfogó szakmai és menedzsment látásmód szükséges a projekt, a feladat sikeres megoldásához.

Amikor a rendelkezésre álló szaktudás és tapasztalatok nem elégségesek a projekt sikeres megoldásához.

Szakértőink hosszú évek során szerezték komplex projektekben széleskörű tapasztalatukat, különleges kompetenciájukat, mely képes áthidalni az üzleti terület és az IT-operáció közötti szakadékot. Tevékenységünk alapja a technológiai alapokon nyugvó szervezési megoldóképesség. Mi az önállóságban hiszünk. Szakértőinktől elvárjuk feladataik hatékony szervezését, problémáik menedzsmentjét.

Referencia projektjeink

Megbízónk számítógépes hálózata három nagyvállalat összeolvasztásából került kialakításra, melyben több mint 10 000 felhasználó, több száz kiszolgáló és szakrendszer került migrálásra, egységes hálózati környezetbe. A projektbe történő bevonásunkkor a migráció helyben járt, az új, egységes megoldás körvonalai sem voltak felismerhetőek. A domain technikai migrációjáért felelős egység a tűzfalasokat hibáztatta, mondván hátráltatják munkájukat. A tűzfalasok szerint náluk minden rendben van, valahol a hálózati alrendszerben lehet a hiba, a hálózatüzemeltetés pedig nem értette, mi köze neki egy ilyen magas szintű problémához. Az érdemi haladás helyett, a “hibásak” keresése zajlott, de minden terület egységesen állította, hogy náluk nincs hiba és ennél jobban ők nem is tudnák már végezni munkájukat. A felhasználók és a domain környezet tényleges migrációja reménytelenül távoli célnak tűnt.

A szükséges interjúkat, elemzéseket követően sikerült a technológiai problémákat feltárni, azok elhárítására javaslatot tenni. Hálózati forgalmak, tűzfalnaplók elemzésével összeállítottuk az érintett rendszerek listáját a felhasználók jogosultságainak migrációjára és harmonizációjára – egy webes felületre épülő, adatbázis alapú célalkalmazást fejlesztettünk, mely segítségével a problémába ütköző felhasználók maguk is orvosolhatták problémáikat. A projekt hátralévő részében közvetítettünk az érintett területek között, összehangoltuk munkájukat, biztosítottuk a hatékony együttműködést közöttük. Vezetői jelentéseket és összefoglalókat készítettünk, gondoskodtunk az üzleti célok megvalósulásáról, a szakterületektől érkező problémákat feldolgoztuk és megfelelő súllyal eszkaláltuk a vezetőség felé.

Tűzfalas szolgáltatásunk keretében migráltuk megbízónk 21 telephelyéből álló – országos – hálózatát ALF tűzfal megoldásunkra. Mivel a migrációval számos korábbi problémát oldottunk meg – mintegy mellékhatásként – ügyfelünk felkért bennünket, segítsünk az alábbi probléma megoldásában. Adott volt egy bérszámfejtő rendszer, melyben közel 50 000 fő bér- és illetményszámfejtése zajlott, illetve zajlott volna, ha nem lettek volna rendszeresen problémák a rendszerrel. A számfejtés futtatása több napot vett igénybe, hiba esetén a teljes folyamatot újra kellett kezdeni.

Szakértőink a helyzetfelmérés során feltárták a hálózati infrastruktúra sajátosságait, az alkalmazott kiszolgálók hardver és operációs rendszer tulajdonságait, áttekintették a bérszámfejtő rendszer fejlesztésére alkalmazott technológia lehetőségeit, illetve a szakalkalmazás felépítését, majd ezt követően – az érintett területekre bontva – megoldási javaslatot dolgoztak ki. Az alkalmazás átalakítása és további hardver bevonása nélkül is érdemi gyorsulást és a feldolgozásmegszakadások számának csökkenését sikerült ezáltal megbízónknak elérnie. Az alkalmazás újratervezésével és részleges átalakításával kapcsolatos javaslataink mindeddig nem kerültek megvalósításra, de ez már a mi szerepünkön túlmutatott…

Több – eltérő szervezeti és informatikai kultúrával rendelkező – szervezet összeolvadását követően létrejött, több éve fennálló új szervezet működése során szembesült megbízónk a problémával miszerint három – eltérő tudású és eltérő követelményeknek megfelelő – VPN (titkosított magánhálózati) megoldást alkalmaz, melyek egységesítésére tett kísérletei mindeddig kudarcba fulladtak. Feladatunk az egységes – minden igényt kielégítő – VPN megoldás kidolgozása volt, a meglevő eszközökről az új megoldásra történő átállás támogatásáig. Kezdésként meghatároztuk a korábbi migrációk kudarcának okait: valódi és teljes körű igények elmaradását, a belső üzemeltető csapatok közötti érdekellentétet.

Az üzleti célok szem előtt tartásával felmértük a szükséges képességeket és tulajdonságokat, megvizsgáltuk és javaslatot tettünk, hogy a rendelkezésre álló eszközök közül mely alkalmas az új elvárásrendszer kiszolgálására, majd kidolgoztuk a migrációs tervet, mely tartalmazta a szükséges előkészítő lépéseket, az átállás támogatását, valamint minden szükséges tevékenységet a konszolidáció megvalósításához.