Külföldi piaci megjelenés

A vállalat a hazai piacokon megszerzett tapasztalatot és tudást kívánja átültetni Lengyelországba, Szlovákiába és Csehországba is. A célországok piacaira vonatkozó tapasztalatok és marketingtámogató piackutatási információk azonban nem álltak rendelkezésre. A cél ezen piacok feltérképezése volt, majd az ott történő megjelenés az ALF tűzfal rendszerrel, annak megismertetése és értékesítése a különböző piaci szereplők felé.

A Vállalati stratégia tanácsadás során mélyinterjús kutatás készült az export tevékenység célországaiban a célcsoportba tartozó releváns helyi piaci szereplőkkel, valamint összegyűjtésre és feldolgozásra kerültek a célországokra vonatkozó publikus piaci adatok. A mélyinterjúk és a szekunder kutatás eredményeinek alapján elkészült az export stratégia, amelyben bemutatásra kerül a célországok és célpiacok több irányú elemzése, a potenciális célországok export szempontú értékelése.

A Szervezetfejlesztés keretén belül a vállalkozás jelenlegi helyzetének felmérésével, az érintett fejlesztendő folyamatok meghatározásával, valamint a vállalkozás működésének felülvizsgálatával megtörtént az export stratégia megvalósításához kapcsolódó új folyamatmodellek kialakítása. A vállalati tervezési és irányítási folyamatok, illetve a stratégiai, üzleti és operatív tervezés kapcsolatának felülvizsgálatával sor került az új folyamatok és szabályzati dokumentumok kidolgozására és bevezetésére.

A Marketing tanácsadás során elkészült az export tevékenység megalapozásához szükséges lead lista, illetve kidolgozásra került a vállalat marketing stratégiája, amelyek segítségével a piacra lépés megkezdhető.


Projekt megnevezése:
Az Andrews Kft. külföldi piaci megjelenésének támogatása az ALF – Firewall for Experts termékre vonatkozóan

Projekt azonosítója:
GOP-3.3.3-12-2013-0379

Támogatás összege:
20 000 000,- Mely az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezettek megnevezése:
Andrews IT Engineering Kft.