ISO

ISO 9001, ISO 27001 Integrált Irányítási Politika

Célkitűzéseink

  • Partnereink részére magas szakmai színvonalat biztosítani
  • termékeinkkel és szolgáltatásainkkal a vállalt mértékben rendelkezésre állni
  • állandó, stabil szakmai háttérként Partnereink mindennapjainak szerves részévé válni

A fentiekkel összhangban az ANDREWS Kft. vezetése jelen Integrált Irányítási Politikában (MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményei szerint) fejezi ki a szervezet minden munkatársa és partnere felé azon szándékát, hogy szolgáltatásainak minőségét és az információ biztonságot a szervezet stabil működéséhez szükséges biztonsági szintnek és az ügyfél elégedettség magas szintjének eléréséhez megfelelő módon menedzselje.

Módszereink

Integrált Irányítási Politikát fogalmazunk meg és gondoskodunk a vele összhangban lévő Integrált Irányítási Kézikönyv és Eljárásrendek elkészítéséről, bevezetéséről, működtetéséről és fejlesztéséről.

Minden beszállítónktól és alvállalkozónktól megköveteljük a kipróbált és állandó minőségű terméket és szolgáltatást, mert a legjobb megoldáshoz a legjobb alapok szükségesek.

Folyamatosan biztosítjuk a hibátlan munkavégzéshez szükséges munkakörnyezetet és infrastruktúrát.

Gyorsan reagálunk a környezetünk változásaira, a legújabb technológiákat alkalmazva fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Éves terv szerinti folyamatos képzéssel fejlesztjük kollégáink szakmai kvalitását.

Reklamáció esetén előre kidolgozott, korrekt ügyrendünk biztosítja ügyfeleink számára a probléma pártatlan kivizsgálását és megoldását.

Ügyfeleinkkel gyakran kommunikálunk, hogy minden felmerülő problémájukra azonnal megtaláljuk a legjobb megoldásokat.

Gondoskodnunk a működés folyamatosságáról, az általunk kezelt adatok és információk:

  • bizalmasságának,
  • sértetlenségének,
  • rendelkezésre állásának biztosításáról.

Az információ biztonság ügyének szükséges mértékű publicitást biztosítunk a Szervezeten belül, s gondoskodunk a munkatársak megfelelő felvilágosításáról, tájékoztatásáról, oktatásáról.

Gondoskodunk a dokumentációkban szereplők betartásáról.

Mivel a Vállalati információvagyon biztonsága nem kizárólag az annak kezelésével megbízott személyek feladata és felelőssége, ezért az Ügyvezetés elvárja, hogy a Szervezet minden dolgozója és szerződéses partnere sajátjának tekintse az információ biztonságának ügyét, s azt külön utasítás nélkül támogassa feladatán és hatáskörén belül.

2016. 01. 19.